6. Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/6/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

2. Schválení zápisu 8. mimořádného zasedání VŽP

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/2/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Různé

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/7/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

3. Volba ověřovatele zápisu 9. zasedání VŽP

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/3/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Dotace v oblasti kultura a obnovy památek v roce 2018

02/11/2017
Zasedání konané dne 18. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/2/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

6. Spolupořadatelství

02/11/2017
Zasedání konané dne 4. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/6/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Oprava uliční fasády na domě č. 31 na Janáčkově nábřeží

02/11/2017
Zasedání konané dne 18. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/3/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

7. Diskuze, různé, informace

02/11/2017
Zasedání konané dne 4. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/7/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Buďánka

02/11/2017
Zasedání konané dne 18. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/4/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Spolupořadatelství

02/11/2017
Zasedání konané dne 18. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/5/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

6. Program 16. zasedání KKaOP

02/11/2017
Zasedání konané dne 18. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/6/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

7. Zápis z 15. zasedání KKaOP dne 04.10.2017

02/11/2017
Zasedání konané dne 18. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/7/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Schválení zápisu ze 14. zasedání KKaOP

02/11/2017
Zasedání konané dne 4. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/1/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Program 15. zasedání KKaOP

02/11/2017
Zasedání konané dne 4. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/2/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Buďánka – návštěva V. Palečkové a M. Dvořáka

02/11/2017
Zasedání konané dne 4. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/3/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Čestná občanství

02/11/2017
Zasedání konané dne 4. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/4/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Diskuze, různé

02/11/2017
Zasedání konané dne 18. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/1/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Návrh rozpočtu v oblasti kultury a obnovy památek na rok 2018

02/11/2017
Zasedání konané dne 4. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/5/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Návrh programu 15. zasedání Komise bytové

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 15. zasedání Komise bytové

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě