4. Rozpočet Odboru správy veřejného prostranství a zeleně na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/4/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Rozpočet Odboru majetku a investic na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

5. Dotační program v environmentální oblasti “Místo pro život a ekologické programy” pro rok 2018

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/5/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Rozpočet Odboru Kancelář městské části na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

6. Projednání využití pozemku 918/7 a 917, k.ú. Smíchov, funkční plocha ZP na Dívčích Hradech

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/6/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Různé

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/4/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

1. Schválení zápisu 21. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 22. zasedání FV Schválení programu 22. zasedání FV

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

Projednání Studie Na Pláni – využití plochy ZP

06/11/2017
  Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/7/2017 Předkladatel: Doležal...

1. Schválení zápisu 19. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 20. zasedání FV Schválení programu 20. zasedání FV

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 20/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

2. Rozpočet Odboru Kancelář starosty na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

8. Petice za zachování zahrádkářské kolonie Barrandov

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/8/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Rozpočet Odboru sociální problematiky a prevence kriminality na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 20/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

3. Rozpočet Odboru Kancelář tajemníka na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

9. Různé

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/9/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Rozpočet Odboru Územního rozvoje na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 20/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

4. Rozpočet Odboru legislativního na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/4/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

4. Rozpočet Odboru veřejného prostranství a zeleně na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 20/4/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

5. Rozpočet Odboru Informatiky na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/5/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

5. Různé

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 20/5/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

1. Schválení programu 9. zasedání VŽP

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/1/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě