3. Volba ověřovatele zápisu 17. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

13/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/3/2017 Předkladatel: Hamanová...

4. Podnět na úpravu ÚP SÚ hl. m. Prahy, úprava kódu míry využití území pro záměr “Řadové domy Jinonice, ul. Mezi Rolemi”, architektonická studie

13/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/4/2017 Předkladatel: Hamanová...

Studie “Na Pláni”

13/11/2017
  Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/5/2017 Předkladatel:...

6. Grafická a obsahová forma iPětky – stav po připomínkách zastupitelů – představí Ing. Jitka Drmolová

07/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 10. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 31/6/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

7. Inzerce časopisu Pětka – stav po schválení nového ceníku Radou MČ P5 – představí Ing. Jitka Drmolová

07/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 10. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 31/7/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

1. Návrh programu 16. zasedání Komise bytové

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 16. zasedání Komise bytové

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 15. zasedání Komise bytové

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Schválení zápisu z 30. zasedání

07/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 10. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 31/1/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Schválení ověřovatele z 31. zasedání

07/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 10. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 31/2/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

6. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení programu 31. zasedání

07/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 10. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 31/3/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

7. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Diskuze o rubrice Fórum zastupitelských klubů MČ P5 v časopisu Pětka – představí předsedkyně RR Mgr. Petra Komárková

07/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 10. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 31/4/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

8. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Schválení line-upu listopadového čísla Pětky

07/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 10. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 31/5/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

9. Různé

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Schválení zápisu 20. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 21. zasedání FV Schválení programu 21. zasedání FV

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě