4. Technická specifikace VZ – Tiskové prostředí MČ Praha 5

24/11/2017
Zasedání konané dne 12. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/4/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

7. Statistika od MP Praha 5

24/11/2017
Zasedání konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/7/2017 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

5. Technická specifikace VZ – Tiskové řešení MČ Praha 5

24/11/2017
Zasedání konané dne 12. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/5/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

8. Statistika od HZS Praha, stanice 07

24/11/2017
Zasedání konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/8/2017 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

6. Informace o stavu realizace nového webu MČ Praha 5

24/11/2017
Zasedání konané dne 12. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/6/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

9. Různé

24/11/2017
Zasedání konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/9/2017 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

7. Strategie ICT

24/11/2017
Zasedání konané dne 12. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/7/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

8. Aplikace Cityvizor

24/11/2017
Zasedání konané dne 12. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/8/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

1. Schválení programu 4. zasedání Komise bezpečnostní

24/11/2017
Zasedání konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/1/2017 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

2. Schválení zápisu z 3. zasedání Komise bezpečnostní ze dne 26. 9. 2017

24/11/2017
Zasedání konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/2/2017 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

3. Vyhlášení dotačního programu v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky na rok 2018

24/11/2017
Zasedání konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/3/2017 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

1. Schválení programu 9. zasedání Komise IT

24/11/2017
Zasedání konané dne 12. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/1/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

4. Protidrogová strategie městské části Praha 5 na rok 2018

24/11/2017
Zasedání konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/4/2017 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

2. Schválení zápisu 8. zasedání Komise IT

24/11/2017
Zasedání konané dne 12. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/2/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

5. Program prevence kriminality městské části Praha 5 na rok 2018

24/11/2017
Zasedání konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/5/2017 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

3. Schválení ověřovatele zápisu

24/11/2017
Zasedání konané dne 12. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/3/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

6. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

21/11/2017
Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Návrh na využití volných bytů

21/11/2017
Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 17. zasedání Komise bytové

21/11/2017
Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu ze 17. zasedání Komise bytové

21/11/2017
Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě