1. Různé, diskuze

28/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/1/2017 Předkladatel: Hamanová...

4. “Výsledky analýzy dat o pohybu cyklistů”

28/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/4/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

1. Spolupořadatelství na vzniku publikace Slavné stavby Prahy 5 Barrandova

27/11/2017
Zasedání konané dne 1. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/1/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. schválení zápisu z 16. zasedání KKaOP

27/11/2017
Zasedání konané dne 1. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/2/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. schválení programu 17. zasedání KKaOP

27/11/2017
Zasedání konané dne 1. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/3/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Zápis z 17. zasedání KKaOP

27/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/1/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. program Regenerace

27/11/2017
Zasedání konané dne 1. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/4/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Program 18. zasedání KKaOP

27/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/2/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. spolek Hájovna

27/11/2017
Zasedání konané dne 1. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/5/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Informace vedoucího Odboru památkové péče Ing. Skalického

27/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/3/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

6. Buďánka

27/11/2017
Zasedání konané dne 1. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/6/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Program regenerace – Ing. Sedlák

27/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/4/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

7. Čestná občanství

27/11/2017
Zasedání konané dne 1. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/7/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Spolupořadatelství Spolku Hájovna z.s.

27/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/5/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

8. Čínský pavilon v parku Cibulka

27/11/2017
Zasedání konané dne 1. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/8/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

6. Pamětní deska F. Ringhofferovi

27/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/6/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

9. Informace, diskuze, různé

27/11/2017
Zasedání konané dne 1. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/9/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

7. Čestná občanství

27/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/7/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

8. Diskuze, různé

27/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/8/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

6. Zpráva PČR – Nápad vyjmenované tr. činnosti od 1. 1. 2017 – 31. 10. 2017

24/11/2017
Zasedání konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/6/2017 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě