5. Naučná stezka Habrová

29/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/5/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. “Oplocení a příjezdová komunikace Na Šumavě”, DSP

29/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/6/2017 Předkladatel: Hamanová...

2. Návrh rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2023

29/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 24/2/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

6. Různé

29/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/6/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. “Bytové domy Smíchov, Nad Koulkou, Na Nekance”, DUR

29/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/7/2017 Předkladatel: Hamanová...

3. Různé

29/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 24/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

8. Různé, diskuze

29/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/8/2017 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 18. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

28/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/1/2017 Předkladatel: Hamanová...

5. “Chytrý a bezpečný přechod”

28/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/5/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu 17. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

28/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/2/2017 Předkladatel: Hamanová...

6. “Tunel bus”

28/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/6/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu 18. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

28/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/3/2017 Předkladatel: Hamanová...

7. “Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic”

28/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/7/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

4. Zlatý lihovar, prezentace

28/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/4/2017 Předkladatel: Hamanová...

8. “Posílení tram dopravy”

28/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/8/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

5. Zpráva o činnosti Výboru územního rozvoje za první pololetí 2017

28/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/5/2017 Předkladatel: Hamanová...

6. Návrh rozpočtu na rok 2018 pro kapitolu 0115 Územní rozvoj a rozvoj bydlení

28/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 18/6/2017 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 11. zasedání KD RMČ Praha 5

28/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu z 10. zasedání KD RMČ Praha 5

28/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

28/11/2017
Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě