5. Inzerce časopisu Pětka – písemné návrhy jednotlivých nabídek na možnou inzerci – představí Ing. Jitka Drmolová

30/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 32/5/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

6. Samostatné prosincové a lednové vydání časopisu Pětka – diskuze nad možnými tématy lednového vydání

30/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 32/6/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

7. Zanesení nového bodu programu – Zhodnocení a diskuze nad předešlým vydáním časopisu Pětka a nad obsahem ipetka.cz

30/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 32/7/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

1. Zápis z 18. zasedání KKaOP

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/1/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Program 19. zasedání KKaOP

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/2/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Koncert O. Havelky na udílení čestných občanství 11.02. 18:00 – Švandovo divadlo – udílení čestného občanství za rok 2017

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/3/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Deska Karpelesovy (termín odhalení), ostatní informace

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/4/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Schválení zápisu z 31. zasedání

30/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 32/1/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

5. Návrhy na složení dotačních komisí (kultura, památky)

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/5/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

Pozvánka na 10. zasedání Komise IT konané dne 29. 11. 2017

29/11/2017
Pro otevření klikněte na přílohu…

1. Schválení programu 19. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

29/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/1/2017 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 10. zasedání VŽP

29/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/1/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Schválení zápisu 18. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

29/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/2/2017 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 9. zasedání VŽP

29/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/2/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Volba ověřovatele zápisu 19. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

29/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/3/2017 Předkladatel: Hamanová...

3. Volba ověřovatele zápisu 10. zasedání VŽP

29/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/3/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. “Bytový dům Staré Butovice”, úprava míry využití území z kódu C na F

29/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/4/2017 Předkladatel: Hamanová...

4. Motolská skládka – analýza rizik

29/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/4/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. “Bytový dům K Závěrce”, studie

29/11/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/5/2017 Předkladatel: Hamanová...

5. Naučná stezka Habrová

29/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/5/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě