7. “Bezpečné cesty do školy, ZŠ a MŠ Santoška, Praha 5”, dopravní studie

13/12/2017
Zasedání konané dne 8. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/7/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

8. “Opatření na zlepšení tramvajového provozu v Praze 5”

13/12/2017
Zasedání konané dne 8. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/8/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

9. “Propojení pro motoristy mezi ulicemi Beníškova a Jinonická”

13/12/2017
Zasedání konané dne 8. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/9/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

10. Různé

13/12/2017
Zasedání konané dne 8. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/10/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

1. Schválení programu 12. zasedání KD RMČ Praha 5

13/12/2017
Zasedání konané dne 8. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu z 11. zasedání KD RMČ Praha 5

13/12/2017
Zasedání konané dne 8. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

13/12/2017
Zasedání konané dne 8. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

1. Schválení zápisu z 32. zasedání

05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/1/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

2. Schválení ověřovatele 33. zasedání

05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/2/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

3. Schválení programu 33. zasedání

05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/3/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

4. Zhodnocení a diskuze nad prosincovým vydáním časopisu Pětka a obsahem webového portálu ipetka.cz

05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/4/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

5. Návrh line-upu lednového vydání Pětky – představí Ing. Jitka Drmolová

05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/5/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

6. Inzerce časopisu Pětka – stav po projednání na zasedání Rady MČ P5 – představí Ing. Jitka Drmolová

05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/6/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

7. Schválení termínů pro zasedání RR na leden až červen 2018

05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/7/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

2. Schválení ověřovatele z 32. zasedání

30/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 32/2/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

6. Nominace Víta Olmera na udělení čestného občanství MČ Praha 5 za rok 2017 – doplnění schváleného seznamu

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/6/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Schválení programu 32. zasedání

30/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 32/3/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

7. Diskuze, různé

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/7/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Schválení line-upu prosincového vydání Pětky

30/11/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 32/4/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

8. Rozpočet na rok 2018, bilance účtu za rok 2017, plánované finanční dary a ostatní ekonomické záležitosti v oblasti kultury a

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/8/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě