4. Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu
19/12/2017
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Žádost o prominutí příslušenství pohledávek nájemci bytu nad 100 tis. Kč
19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
19/12/2017
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Dohoda o narovnání s nájemcem bytu
19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Schválení programu 04. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5
19/12/2017
Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 4/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
6. Žádost o vyřazení sklepa z nájemní smlouvy
19/12/2017
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Schválení zápisu z 12. zasedání KD ze dne 08.12.2017
19/12/2017
Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 4/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
7. Návrh na využití volných bytů
19/12/2017
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
7. Žádost o slevu z nájemného
19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
3. Volba ověřovatele zápisu
19/12/2017
Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 4/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
8. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. “Prezentace výsledků měření emisí v prostoru plavební komory Smíchov”
19/12/2017
Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 4/4/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
9. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
10. Různé
19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/10/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Návrh programu 18. zasedání Komise bytové
19/12/2017
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Návrh programu 19. zasedání Komise bytové
19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Nové termíny zasedání KD RMČ Praha 5 v 1. polovině roku 2018
13/12/2017
Zasedání konané dne 8. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/4/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
5. “Bytový dům K Závěrce”, studie
13/12/2017
Zasedání konané dne 8. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/5/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
6. “Naučná stezka Habrová”, návrh trasy
13/12/2017
Zasedání konané dne 8. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/6/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě