1. Schválení programu 8. mimořádného zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 31.05.2017, schválení zápisu 6. zasedání VMI konaného dne 06.04.2017, schválení zápisu 7. zasedání VMI konaného dne 27.04.2017, volba ověřovatele
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/1/2017...
12. Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu, případnému prodeji části pozemku parc. č. 4915/1 a 5019/13 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/12/2017...
2. Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc.č. 4935/2 v k.ú. Smíchov
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/2/2017...
13. Č.p. 797 Lidická č.o. 18 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/13/2017...
3. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Jinonice od vlastníka sousedního pozemku
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/3/2017...
14. Č.p. 797 Lidická č.o. 8 – prodej bytové jednotky rozšířené do půdního prostoru oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/14/2017...
4. Prodej volných bytových jednotek v domě č.p. 291 a 292 Lidická č.o. 38 a 40, k.ú. Smíchov
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/4/2017...
15. Různé
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/15/2017...
5. Č.p. 797 Lidická č.o. 18 – prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/5/2017...
6. Č.p. 286 Nádražní č.o.20 – prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/6/2017...
7. Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/7/2017...
8. Č.p. 250 Štefánikova č.o. 6 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/8/2017...
9. Č.p. 526 Zborovská č.o. 44 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/9/2017...
10. Prodej pozemku parc.č. 3560, jehož součástí je dům čp 865 Grafická 46, vše k.ú. Smíchov
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/10/2017...
11. Žádost o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 43/1 a 44/1 v k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/11/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě