1. Schválení programu 5. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 23.03.2017, schválení zápisu 4. zasedání VMI konaného dne 09.03.2017, volba ověřovatele
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/1/2017...
2. Záměr možnosti využití částí pozemků parc. č. 1983/5, 2149/1 a 1976/1, k.ú. Košíře ve svěřené právě MČ Praha 5, na stavbu a provozování rodičovského střediska pro Nadační fond Klíček
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/2/2017...
3. č.p. 765 Na Skalce 17 – žádost o dodatečné vyplacení slevy z kupní ceny
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/3/2017...
4. Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/4/2017...
5. Č.p. 2518 Holubova č.o. 2 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/5/2017...
6. Č.p. 264 Křížová č.o. 43 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/6/2017...
7. Prodej pozemku parc.č. 3628/1, jehož součástí je dům čp 1785 Holečkova 66, včetně pozemku parc.č. 3628/2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku parc. č. 3629 zahrada, vše k.ú. Smíchov
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/7/2017...
8. Prodej volných bytových jednotek v domě č.p. 291 a 292 Lidická č.o. 38 a 40, k.ú. Smíchov
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/8/2017...
9. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 328/1 v k.ú. Radlice investorovi stavby a spoluvlastníkovi sousedních nemovitostí Real – Treuhand Reality, s.r.o.
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/9/2017...
10. Různé
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/10/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě