1. Schválení programu 4. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 09.03.2017, schválení zápisu 3. zasedání VMI konaného dne 09.02.2017, volba ověřovatele
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/1/2017...
2. Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4261/260, k.ú. Smíchov
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/2/2017...
3. Žádost o aktualizaci stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 2714, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/3/2017...
4. Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku prac. č. 4805, k.ú. Smíchov
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/4/2017...
5. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1597/2 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/5/2017...
6. Uzavření Dohody o umístění stavby – zahradního altánu, s Arcidiecezní charitou Praha, nájemcem budovy č.p. 614, Renoirova 7, Praha 5 a přilehlého pozemku parc. č. 1020/73, k.ú. Hlubočepy
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/6/2017...
7. Různé
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/7/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě