1. Schválení programu 3. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 09.02.2017, schválení zápisu 2. zasedání VMI konaného dne 26.01.2017, volba ověřovatele
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/1/2017...
2. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 4508/7 a 4508/1, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/2/2017...
3. Č.p. 2327 Stroupežnického č.o. 28 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/3/2017...
4. Č.p. 782 Arbesovo náměstí č.o. 13 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/4/2017...
5. Č.p.867, 868 Gabinova – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/5/2017...
6. Žádost o prodej pozemku parc.č. 387/1 v k.ú. Motol od vlastníka sousedních nemovitých věcí
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/6/2017...
7. Různé
29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/7/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě