1. Schválení programu 16. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 30.11.2017, schválení zápisu 15. zasedání VMI konaného dne 30.11.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/1/2017...

2. Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Modřany a k.ú. Lahovice za část pozemku v k. ú. Motol

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/2/2017...

3. Aktualizace stanoviska k prodeji pozemků parc.č. 1236/15, 1235 a 1233/2, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/3/2017...

4. Aktualizace stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k.ú. Hlubočepy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/4/2017...

5. Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 322/1, k. ú. Motol

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/5/2017...

6. Č.p. 84 Janáčkovo nábřeží č.o. 9 , prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/6/2017...

7. č.p. 1188 Zborovská 8 – záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/7/2017...

8. Žádost o prodej pozemků parc.č. 1466/3, 1466/4, 1466/5 k.ú. Hlubočepy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/8/2017...

9. Různé

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/9/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě