1. Schválení programu 15. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 30.11.2017, schválení zápisu 14. zasedání VMI konaného dne 02.11.2017, volba ověřovatele
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/1/2017...
2. Č.p. 2070 Radlická č.o. 112 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/2/2017...
3. Žádost o prodej pozemku parc.č. 4887/2 k.ú. Smíchov od vlastníka souvisejících nemovitých věcí
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/3/2017...
4. Žádost o prodej části id. 1/6 pozemku parc.č. 1805/2 k.ú. Smíchov od spoluvlastnice
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/4/2017...
5. Žádost o prodej id. 1/5 pozemku parc.č. 1192 k.ú. Košíře od spoluvlastníka a vlastníka sousedních nemovitých věcí
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/5/2017...
6. Různé
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/6/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě