1. Schválení programu 12. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 21.09.2017, schválení zápisu 11. zasedání VMI konaného dne 21.09.2017, volba ověřovatele
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/1/2017...
2. Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1020/3 – doplnění žádosti
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/2/2017...
3. Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k.ú. Hlubočepy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/3/2017...
4. Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 4935/2 o výměře 165 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za část pozemku parc. č. 918/6 cca 60 m2 ve vlastnictví fyzické osoby, oba k. ú. Smíchov
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/4/2017...
5. Č.p. 281 Brožíkova č.o. 6 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/5/2017...
6. Č.p. 950 Plzeňská č.o. 127 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/6/2017...
7. č.p. 84 Janáčkovo nábřeží 9 – záměr prodeje 3 bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemcům bytového družstva
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/7/2017...
8. Č.p. 797 Lidická č.o. 18 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/8/2017...
9. Různé
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/9/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě