1. Schválení programu 10. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 22.06.2017, schválení zápisu 9. zasedání VMI konaného dne 08.06.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/1/2017...

12. Žádost o prodej pozemku parc.č. 3328/4 k.ú. Smíchov od vlastníka sousedních nemovitých věcí Kirton, a.s.

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/12/2017...

2. Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 3/80/2017 ze dne 25. 1. 2017 – Dohody o využití pozemku parc. č. 1456 v k. ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5 za účelem realizace chodníku včetně chodníkové přejezdu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/2/2017...

13. Žádost o prodej pozemku parc.č. 849/2 v k.ú. Hlubočepy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/13/2017...

3. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2093 v k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/3/2017...

14. Žádost o prodej staveb garáží stojících na pozemcích parc.č. 1531/9 a 1531/19 k.ú. Košíře nájemcům garáží

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/14/2017...

4. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 640/3, 7, 8, 9, 10 v k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/4/2017...

15. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1791/1 k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/15/2017...

5. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3804/1 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/5/2017...

16. Různé

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/16/2017...

6. Žádost o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 3802/3, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/6/2017...

7. Žádost o stanovisko k odprodeji spol. id. podílu 36/69 pozemků parc.č. 1345/3, 4 a 145/4, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl.m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/7/2017...

8. Žádost o stanovisko o prodej id. 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 4261/229 k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/8/2017...

9. Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 3916/3 k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/9/2017...

10. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 942/118 k.ú. Hlubočepy vlastníkům jednotek v přilehlých domech č.p. 812 a 813 k.ú. Hlubočepy, ul. Brichtova

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/10/2017...

11. Částečná revokace usnesení ZMČ č. 24/27/2013 a RMČ č. 12/434/2013 – realizace prodeje id. podílů pozemků v k.ú. Smíchov – spoluvlastníkům pozemků

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/11/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě