2. Č.p. 264 Křížová č.o. 43 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/2/2017...
13. Žádost společnosti G-FAM s.r.o., IČO 27086224 o umístění reklamních rámů ve společných prostorách polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/13/2017...
3. Č.p. 2518 Holubova č.o. 2 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/3/2017...
14. Pronájem prostor sloužících podnikání j.č. 782/903, ev. č. 903 v domě č.p. 782, Arbesovo nám. 13, Praha 5
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/14/2017...
4. Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/4/2017...
15. Pronájem garáže ev. č. 917 v objektu Na Konvářce, k. ú. Smíchov na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/15/2017...
5. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 981/5, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/5/2017...
16. Různé
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/16/2017...
6. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1562/26, k.ú. Hlubočepy
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/6/2017...
7. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 4261/196, 202, 300, k.ú. Smíchov
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/7/2017...
8. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 4898 a 4899, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/8/2017...
9. Žádost o aktualizaci stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 1597/2, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/9/2017...
10. Žádost o aktualizaci stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 4816/12,k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/10/2017...
11. Prodej pozemku parc.č. 2998, jehož součástí je dům č.p. 269 Zubatého 1, k.ú. Smíchov Bytovému družstvu Zubatého 1 založenému z oprávněných nájemců bytů v domě
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/11/2017...
12. č.p. 33 Ostrovského 2 – záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
19/01/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/12/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě