5. Záměr na komplexní řešení tiskových služeb ÚMČ Praha 5
31/08/2016
Zasedání konané dne 19. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. 6) Předložení materiálu “Ekonomická analýza využívání služeb poskytovaných společností Xanadu, a.s. s ohledem na možnosti využití vlastních zdrojů ÚMČ Praha 5”
31/08/2016
Zasedání konané dne 26. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
4. 4) Zpráva předsedy komise o serverové infrastruktuře MČ P5.
31/08/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. Schválení zápisu 13. zasedání
31/08/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. Jmenování ověřovatele zápisu
31/08/2016
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. 2) Schválení zápisu 4. Zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 14. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. Představení nové tajemnice
07/03/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/1/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
4. TCP Praha o.p.s. – stížnost na jednání a špatnou komunikaci s vedením ÚMČ Praha 5
07/03/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/4/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
6. Různé
07/03/2016
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/6/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
2. 2) Schválení zápisu č. 8
07/03/2016
Zasedání konané dne 19. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/2/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
6. Aktuality o klientech
07/03/2016
Zasedání konané dne 24. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/6/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
3. Volba ověřovatele/ověřovatelky zápisu
07/03/2016
Zasedání konané dne 13. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 18/3/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
5. Různé – nové případy
07/03/2016
Zasedání konané dne 28. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/5/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
2. 2) Schválení zápisu č. 6 zasedání komise
07/03/2016
Zasedání konané dne 21. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/2/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
5. Změna názvu Komise ombudsmana
07/03/2016
Zasedání konané dne 13. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/5/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
2. Schválení programu 16. zasedání Komise ombudsmanky RMČ Praha 5
07/03/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/2/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
5. Zpráva o činnosti komise za první pololetí r. 2015
07/03/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/5/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
1. Schválení zápisu ze 13. zasedání Komise ombudsmanky
07/03/2016
Zasedání konané dne 11. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/1/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
3. 3) Schválení programu 9. zasedání komise
07/03/2016
Zasedání konané dne 19. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/3/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
1. Schválení zápisu z 2. zasedání komise ombudsmana
07/03/2016
Zasedání konané dne 10. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/1/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě