2. Žádost o vzdání se předkupního práva k bytové jednotce v ulici Jindřicha Plachty, k.ú. Smíchov
06/11/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/2/2015...
3. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2998, jehož součástí je dům čp 269 Zubatého 1, k.ú. Smíchov
06/11/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/3/2015...
4. Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 8 volných bytových jednotek dle Zásad … formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
06/11/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/4/2015...
5. Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 10 volných bytových jednotek dle Zásad … formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
06/11/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/5/2015...
6. Č.p. 2518 Holubova č.o. 2 – změna prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
06/11/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/6/2015...
7. Prodej id. podílu 3/5 pozemku parc.č. 535 jehož součástí je stavba č.p. 451, bytový dům Na Valentince 5 v k.ú. Smíchov
06/11/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/7/2015...
8. Žádost o prodej pozemku parc.č. 676, jehož součástí je stavba č.p. 2582 v k.ú. Smíchov – Strakonická 1b
06/11/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/8/2015...
9. Žádost TJ Sokol I. Smíchov o úhradu nákladů vynaložených na výměnu veřejného osvětlení v ulici Mrázovka (v areálu parku Mrázovka) v celkové výši 445 469,00Kč
06/11/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/9/2015...
10. Nabídka stavby garáže stojící na pozemku parc.č. 1592/16 v k.ú. Smíchov v předkupním právu dle NOZ od společnosti Geosan Sigma s.r.o.
06/11/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/10/2015...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě