1. Schválení programu 11.zasedání Výboru majetku a investic, schválení zápisu 10. Výboru majetku a investic a volba ověřovatelů, informace o hlasování
21/07/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/1/2015...
2. Žádost o zrušení předkupního práva k bytové jednotce v ulici Plzeňská 948/129A, k.ú. Košíře
21/07/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/2/2015...
3. Žádost o prodej pozemku parc.č. 1405/2 jehož součásti je stavba garáže v k.ú. Hlubočepy od vlastníka sousední nemovitosti
21/07/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/3/2015...
4. Žádost o prominutí smluvní pokuty – Český svaz cyklistiky Praha
21/07/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/4/2015...
5. Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Švédská 1844/35 a 1845/37, Praha 5 – Smíchov
21/07/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/5/2015...
6. Žádost o prodej pozemku parc. č. 3698/2 k. ú. Smíchov včetně stavby garáže od vlastníka přilehlého domu č. p. 376 společnosti Petrom s. r. o.
21/07/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/6/2015...
7. Pronájem volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 – Smíchov, na základě zveřejněného záměru
21/07/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/7/2015...
8. Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – pronájem prostor bývalého bytu správce s provedením rekolaudace na prostory sloužící podnikání – ordinace, a to vlastním nákladem, na základě vyvěšeného záměru
21/07/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/8/2015...
9. Comenius, o.s., IČ 00570125, nájemce části budovy E. Peškové 741/17, Praha 5 – navýšení účelně vynaložených nákladů na vybudování půdní vestavby v 5. NP
21/07/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/9/2015...
10. Štefánikova 316/8, Praha 5 – stavební úpravy – vybudování samostatných WC v jednotlivých bytových jednotkách, vč.přípojek.
21/07/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/10/2015...
11. Změna účelu užívání prostoru sloužícího podnikání a rozšíření osoby nájemce o další podnikatelský subjekt – prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 316/8, Praha 5 – Smíchov
21/07/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/11/2015...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě