Program 10. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2018

24/09/2018

Program 9. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2018

26/06/2018

Program 8. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2018

06/06/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 7. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2018

18/05/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 6. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2018

02/05/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

11. Žádost o prodej pozemku parc.č. 180 k.ú. Košíře od vlastnice sousedních nemovitých věcí

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/11/2018...

1. Schválení programu 4. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 5.4.2018, schválení zápisu 3. zasedání VMI konaného dne 15.3.2018, volba ověřovatele

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/1/2018...

12. Žádost o prodej pozemků parc.č. 3108 včetně stavby č.p. 1399 a parc.č. 3110/2 k.ú. Smíchov

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/12/2018...

2. Stanovisko ke směně pozemku v k. ú. Hostivař za k. ú. Jinonice

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/2/2018...

13. Prodej 12 volných bytových jednotek dle Zásad…- III. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/13/2018...

3. Stanovisko ke směně pozemku v k.ú. Radlice za k.ú. Smíchov

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/3/2018...

4. Stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemků parc.č. 4673/6,4673/7,4673/8,4673/9 a 4817/4, k.ú. Smíchov

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/4/2018...

5. Stanovisko ke směně pozemků mezi ČD, a.s. a hl.m.Prahou

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/5/2018...

6. Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4946/1, k. ú. Smíchov

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/6/2018...

7. Revizní stanovisko ke směně části pozemku parc.č. 200/2 k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl.m. Prahy za parc.č. 1003/6 k.ú. Jinonice ve vlastnictví soukromé osoby

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/7/2018...

8. Prodej 15 volných bytových jednotek dle Zásad…- II. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/8/2018...

9. č.p. 84 Janáčkovo nábřeží 9 – prodej bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci tohoto bytového družstva

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/9/2018...

10. Vyplacení finančních prostředků ve výši 4% z kupní ceny bytu stanovené znaleckým posudkem formou daru vlastníkům bytových jednotek, kteří splnili podmínky pro poskytnutí daru dle usnesení ZMČ 23/9/2018 z 20.2.2018

26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/10/2018...

1. Schválení programu 1. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 25.01.2018, schválení zápisu 16. zasedání VMI konaného dne 14.12.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/1/2018...

4. Žádost o prodej části id. 1/6 pozemku parc.č. 1805/2 k.ú. Smíchov od spoluvlastnice

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/4/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě