Program 10. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2018
24/09/2018
Program 9. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2018
26/06/2018
Program 8. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2018
06/06/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…
Program 7. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2018
18/05/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…
Program 6. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2018
02/05/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…
10. Vyplacení finančních prostředků ve výši 4% z kupní ceny bytu stanovené znaleckým posudkem formou daru vlastníkům bytových jednotek, kteří splnili podmínky pro poskytnutí daru dle usnesení ZMČ 23/9/2018 z 20.2.2018
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/10/2018...
11. Žádost o prodej pozemku parc.č. 180 k.ú. Košíře od vlastnice sousedních nemovitých věcí
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/11/2018...
1. Schválení programu 4. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 5.4.2018, schválení zápisu 3. zasedání VMI konaného dne 15.3.2018, volba ověřovatele
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/1/2018...
12. Žádost o prodej pozemků parc.č. 3108 včetně stavby č.p. 1399 a parc.č. 3110/2 k.ú. Smíchov
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/12/2018...
2. Stanovisko ke směně pozemku v k. ú. Hostivař za k. ú. Jinonice
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/2/2018...
13. Prodej 12 volných bytových jednotek dle Zásad…- III. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/13/2018...
3. Stanovisko ke směně pozemku v k.ú. Radlice za k.ú. Smíchov
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/3/2018...
4. Stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemků parc.č. 4673/6,4673/7,4673/8,4673/9 a 4817/4, k.ú. Smíchov
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/4/2018...
5. Stanovisko ke směně pozemků mezi ČD, a.s. a hl.m.Prahou
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/5/2018...
6. Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4946/1, k. ú. Smíchov
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/6/2018...
7. Revizní stanovisko ke směně části pozemku parc.č. 200/2 k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl.m. Prahy za parc.č. 1003/6 k.ú. Jinonice ve vlastnictví soukromé osoby
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/7/2018...
8. Prodej 15 volných bytových jednotek dle Zásad…- II. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/8/2018...
9. č.p. 84 Janáčkovo nábřeží 9 – prodej bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci tohoto bytového družstva
26/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/9/2018...
5. Stanovisko k mimosoudnímu řešení – pozemky parc.č. 4750,4753,4754, 4756/1 a 4756/2, k.ú. Smíchov
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 12. 2. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 2/5/2018...
3. Žádost o prodej pozemku parc.č. 4887/2 k.ú. Smíchov od vlastníka souvisejících nemovitých věcí
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/3/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě