2. Schválení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání VK

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/2/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Schválení programu 4. zasedání VK

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/3/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

4. Představení nové tajemnice VK – Ing. Simona Hrubá

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. Priority při zpracování dokumentů a způsoby zlepšení jejich pohybu v rámci redistribuce

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

1. Schválení zápisu z 2. zasedání VK

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

2. Schválení ověřovatele zápisu z 3. zasedání VK

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/2/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Schválení programu 3. zasedání VK

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/3/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

4. Role, úlohy, zodpovědnost a pravomoci zaměstnanců úřadu včetně tajemníka úřadu a politiků (od starosty, přes gesční radní a předsedy poradních orgánů až po zastupitele).

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. Posouzení vyhodnocování procesů a jejich vlastníků v rámci úřadu MČ Praha 5

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. Různé

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/6/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

4. Představení náplně a obsahu činnosti Odboru komunikace a informatiky

09/06/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. Schválení statutu VK

09/06/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. Předložení návrhu na vytvoření aplikace pro tvorbu, vkládání a správu usnesení všech poradních orgánů MČ a Rady MČ Praha 5

09/06/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

7. Různé

09/06/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/7/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

1. Schválení zápisu z 1. zasedání VK

09/06/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

2. Schválení ověřovatele zápisu z 2. zasedání VK

09/06/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Schválení programu 2. zasedání VK

09/06/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

8. Stanovení podmínek k termínům pro uzavírání návrhů programů VK

08/06/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 20. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/8/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

9. Různé

08/06/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 20. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/9/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

1. Schválení ověřovatele zápisu 1. zasedání VK

08/06/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 20. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě