2. Schválení zápisu z 6. zasedání VK

25/01/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 16. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/2/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Volba a schválení ověřovatele zápisu 7. zasedání VK

25/01/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 16. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/3/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

4. CAF – info o nabízeném produktu

25/01/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 16. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. Různé

25/01/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 16. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

1. Schválení programu 7. zasedání VK

25/01/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 16. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

1. Schválení programu 6. zasedání VK

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

2. Schválení zápisu z 5. zasedání VK

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/2/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Volba a schválení ověřovatele zápisu 6. zasedání VK

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/3/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

4. Kontrola plnění úkolů zadaných na 5. zasedání VK

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. Ukázka reálného procesu a jeho chyby

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. ISO – výsledky certifikace a návrhy řešení

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/6/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

2. Schválení ověřovatele zápisu 5. zasedání VK

19/10/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 7. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/2/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Doplnění programu o 7. bod jednání

19/10/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 7. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/3/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

4. Schválení programu 5. zasedání VK

19/10/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 7. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. a) Využívání dostupných modulů programu “Ginis” a jejich efektivní/neefektivní využití b) Podněty a způsoby vedoucí ke zlepšení současného stavu.

19/10/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 7. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. Informační systém na chodbách v budovách ÚMČ P5

19/10/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 7. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/6/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

7. Kontrola usnesení z RMČ

19/10/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 7. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/7/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

1. Schválení zápisu ze 4. zasedání VK

19/10/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 7. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. Různé

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/6/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

1. Schválení zápisu z 3. zasedání VK

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě