1. Schválení programu 1. zasedání VK
24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/1/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...
2. Schválení zápisu ze 7. zasedání VK
24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/2/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...
3. Volba a schválení ověřovatele zápisu 1. zasedání VK
24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/3/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...
4. Změna pořadí programu zasedání VK
24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/4/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...
5. Informace o stavu školící skupiny GINIS
24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/5/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...
6. Definitivní podoba seznamu procesů a jejich vlastníků
24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/6/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...
7. Doplnění rozšířeného plánu činnosti VK (brainstorming)
24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/7/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...
8. Různé
24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/8/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě