2. Určení způsobu nakládání s bytovými domy ve 100 % vlastnictví hl.m. Prahy – svěřených do správy MČ Praha 5, u kterých dosud nebylo rozhodnuto o privatizaci

29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/2/2016...

13. Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Plzeňská 442/211b, Praha 5 – Košíře

29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/13/2016...

3. Č.p. 264 Křížová č.o. 43 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/3/2016...

14. Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/30, Praha 5 – Smíchov

29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/14/2016...

2. PROXIO

20/12/2016
Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/2/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

1. Schválení programu 12. zasedání Komise IT

20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/1/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

1. Schválení zápisu 10. zasedání

20/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/1/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení programu 11. zasedání Komise IT

20/12/2016
Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/1/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

2. Schválení zápisu 11. zasedání Komise IT

20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/2/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

2. Schválení programu 11. zasedání

20/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/2/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

2. Schválení zápisu 10. zasedání Komise IT

20/12/2016
Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/2/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

3. Schválení ověřovatele zápisu

20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/3/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

3. Volba ověřovatele/ověřovatelky

20/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/3/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Schválení ověřovatele zápisu

20/12/2016
Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/3/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

4. Schválení termínů KIT do konce roku 2016 + termínů KIT v 1.pol. roku 2017

20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/4/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

4. Aktuality o klientech

20/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/4/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Katalog IT služeb MČ Praha 5

20/12/2016
Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/4/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...

5. Proxio

20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/5/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

5. Informace o nových kauzách

20/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/5/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

5. Strategie ICT

20/12/2016
Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/5/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě