2. Schválení zápisu z 9. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

26/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/2/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

3. Schválení zápisu z 16. zasedání Komise bytové konaného dne 6. 10. 2016

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

14. Různé

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/14/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Dům Štěpařská – Barrandov, DUR

26/10/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 11. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/5/2016 Předkladatel: Hamanová...

3. Kontrola plnění plánu 2016 Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

26/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/3/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

4. Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců bytů

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Podnět na změnu ÚPn na pozemku č.parc. 1282/1 v k.ú. Hlubočepy

26/10/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 11. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/6/2016 Předkladatel: Hamanová...

4. Kontrola plnění usnesení RMČ P5 za období od 1.7. do 31.7.2016

26/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/4/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

5. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení programu 7. zasedání Komise bezpečnostní

24/10/2016
Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/3/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

4. Vyhlášení dotačních programů v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky 2017

24/10/2016
Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/4/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

5. Statistika od PČR, OŘ II

24/10/2016
Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/5/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

6. Registr rizikových objektů

24/10/2016
Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/6/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

7. Statistika od MP Praha 5

24/10/2016
Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/7/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

8. Statistika od HZS Praha, stanice 07

24/10/2016
Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/8/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

1. Různé

24/10/2016
Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/1/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

2. Schválení zápisu z 6. zasedání Komise bezpečnostní ze dne 20. 9. 2016

24/10/2016
Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/2/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

5. Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016

21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/5/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

6. Přehled rozpočtových opatření

21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/6/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

7. Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců nebytových prostor

21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/7/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě