3. Volba ověřovatele zápisu

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Studie proveditelnosti P+R na území MČ Praha 5

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Rekonstrukce tram trati Nádražní – Na Zlíchově

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5 v roce 2016-2017

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

7. Petice za zachování bezplatného parkování na Barrandově

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/7/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

7. Seznámení se zprávami o dosavadním průběhu programu “Tréninkového bydlení”.

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/7/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

8. Různé

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/8/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Schválení programu 14. zasedání Komise sociální a zdravotní.

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/1/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu 13. zasedání Komise sociální a zdravotní

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/2/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Přepravní sociální služba – “Taxík Maxík”

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/3/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Vyhlášení dotačních programů pro “Podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5” pro rok 2017

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/4/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Vyhlášení dotačních programů “Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti” pro rok 2017

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/5/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

6. Výsledek sociálního šetření u žadatelů o byt.

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/6/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Schválení programu 13. zasedání Komise sociální a zdravotní.

31/10/2016
Zasedání konané dne 10. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/1/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu 12. zasedání Komise sociální a zdravotní

31/10/2016
Zasedání konané dne 10. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/2/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Výsledek sociálního šetření u žadatelů o byt.

31/10/2016
Zasedání konané dne 10. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/3/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Informace o nabídkách volných bytů vybraným žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory

31/10/2016
Zasedání konané dne 10. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/4/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Výběr budoucích nájemců bytů pronajatých ze sociálních důvodů/seniorům

31/10/2016
Zasedání konané dne 10. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/5/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

6. Různé

26/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/6/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

6. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě