2. Schválení zápisu z 5. zasedání VK

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/2/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

4. PhDr. Jan Hauser – ředitel odboru evropských fondů MHMP + diskuze

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

1. Schválení zápisu 8. zasedání VPEU

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

3. Volba a schválení ověřovatele zápisu 6. zasedání VK

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/3/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. Podpora podnikání

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

2. Schválení programu 9. zasedání VPEU

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

4. Kontrola plnění úkolů zadaných na 5. zasedání VK

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. Zahraniční vztahy

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

3. Schválení ověřovatele/lky zápisu

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

5. Ukázka reálného procesu a jeho chyby

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

7. Různé

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

4. EU fondy

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

6. ISO – výsledky certifikace a návrhy řešení

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/6/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. Zahraniční vztahy

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

2. Schválení zápisu 14. zasedání Komise sociální a zdravotní

29/11/2016
Zasedání konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/2/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Informace o nabídkách volných bytů vybraným žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory

29/11/2016
Zasedání konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/3/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Seznámení s provozem Jeslí zřízených Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci

29/11/2016
Zasedání konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/4/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Různé

29/11/2016
Zasedání konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/5/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Schválení programu 15. zasedání Komise sociální a zdravotní.

29/11/2016
Zasedání konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/1/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Schválení programu 8. zasedání Komise bezpečnostní a schválení zápisu ze 7. zasedání Komise bezpečnostní

28/11/2016
Zasedání konané dne 15. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/1/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě