3. Volba ověřovatele zápisu 12. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/3/2016 Předkladatel: Hamanová...

2. Městská zahrada a naučně výukové centrum Barrandov

06/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/2/2016...

5. Nádražní – Objemová studie

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 8. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/5/2016 Předkladatel: Hamanová...

4. Vysokoškolské vzdělávací středisko, spojené ÚŘ a SP, návrh stavby vysokoškolského vzdělávacího střediska na pozemcích parc. č. 3368, 3361, 3366 v k. ú. Smíchov pro potřeby Vzdělávacího institutu Praha, s. r. o.

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/4/2016 Předkladatel: Hamanová...

3. Projednání možnosti odkoupení či jiného majetkoprávního vypořádání k pozemkům parc.č. 727/1,727/2,727/3,727/4,727/5,728/1,728/2,728/3,728/4 a 728/5, k.ú. Košíře na LV 1303 ve vlastnictví soukromých osob – park Kavalírka

06/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/3/2016...

1. Schválení programu 16. zasedání Komise sociální a zdravotní.

05/12/2016
Zasedání konané dne 28. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/1/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu 15. zasedání Komise sociální a zdravotní

05/12/2016
Zasedání konané dne 28. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/2/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí – projekt Obědy do škol – seznam žádostí o příspěvek na proplacení školního stravování na rok 2017

05/12/2016
Zasedání konané dne 28. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/3/2016 Předkladatel: Damašek Martin, Bc., člen zastupitelstva...

4. Různé.

05/12/2016
Zasedání konané dne 28. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/4/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

Pozvánka na 12. zasedání Komise IT konané dne 1. 12. 2016

01/12/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

1. Schválení programu 12. zasedání KV ZMČ P5, schválení zápisu z 11. zasedání KV ZMČ P5 a volba ověřovatele zápisu z 12. zasedání KV ZMČ P5

01/12/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/1/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

2. Plnění plánu kontrol KV ZMČ P5 za II. pololetí 2016

01/12/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/2/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

3. Kontrola plnění úkolů RMČ Praha 5 za období od 01.10. do 15.10.2016

01/12/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/3/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

4. Různé

01/12/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/4/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

6. Podpora podnikání

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

7. Různé

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

1. Schválení zápisu 7. zasedání VPEU

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

2. Schválení programu 8. zasedání VPEU

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

1. Schválení programu 6. zasedání VK

30/11/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Schválení ověřovatele/lky zápisu

30/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě