6. Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 8. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/6/2016 Předkladatel: Hamanová...

5. Studie proveditelnosti P+R na území MČ Praha 5, studie, vyhodnocení lokalit

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/5/2016 Předkladatel: Hamanová...

4. Žádost o dlouhodobé snížení nájmu – prostory sloužící podnikání, Plzeňská č.p.949, č.o. 129, v ul. Plzeňská, k.ú. Košíře, Ilona Tuhá, IČ 86640607

06/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/4/2016...

7. Pozemek parc. č. 504/2 v k. ú. Radlice

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 8. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/7/2016 Předkladatel: Hamanová...

6. Viladům Na Pomezí, studie umístění stavby viladomu na pozemku parc. č. 843/2 v k. ú. Jinonice

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/6/2016 Předkladatel: Hamanová...

5. Žádosti o prodej pozemku parc.č. 4181/1 k.ú. Smíchov

06/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/5/2016...

8. Smíchov CITY

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 8. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/8/2016 Předkladatel: Hamanová...

7. Podnět na změnu ÚPn č. 359, komunikace Na Pomezí

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/7/2016 Předkladatel: Hamanová...

9. Různé, diskuze

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 8. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/9/2016 Předkladatel: Hamanová...

8. Viladům U Vojanky, studie, záměr bytové stavby na pozemcích parc. č. 1093, 1092 v k. ú. Košíře

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/8/2016 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 2. mimořádného zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 1. 11. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Hamanová...

2. Volba ověřovatele zápisu 2. mimořádného zasedání VÚR

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 1. 11. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 13. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 8. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/1/2016 Předkladatel: Hamanová...

3. Smíchov CITY – sever – 1. etapa, Praha 5 v k. ú. Smíchov

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 1. 11. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 12. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 8. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/2/2016 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 12. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/1/2016 Předkladatel: Hamanová...

3. Volba ověřovatele zápisu 13. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 8. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/3/2016 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 11. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/2/2016 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení Programu 9. zasedání Výboru majetku a investic dne 10.11.2016, zápisu 8. zasedání VMI dne 08.09.2016, volba ověřovatelů

06/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/1/2016...

4. Rozhodnutí o neveřejné části jednání VÚR

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 8. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/4/2016 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě