8. Cyklotrasa A1 – Moulíkova – Kořenského

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/8/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Problematika parkovaní v okolí ZŠ

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/9/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 9. zasedání Komise bezpečnostní

19/12/2016
Zasedání konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/1/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

7. Návrh na poskytnutí slev z nájemného

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Různé

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/10/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 8. zasedání Komise bezpečnostní ze dne 15. 11. 2016

19/12/2016
Zasedání konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/2/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

8. Různé

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Registr rizikových objektů

19/12/2016
Zasedání konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/3/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

1. Schválení programu 09. zasedání KD RMČ Praha 5

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Statistika od MP Praha 5

19/12/2016
Zasedání konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/4/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

5. Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého na Zlíchově

14/12/2016
Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/5/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

3. Informace starosty MČ Praha 5 o lince autobusu č. 123

14/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 3/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Schválení termínů na zasedání RR v 1. pololetí 2017

14/12/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 24. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/5/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

6. Pomník Zlíchov

14/12/2016
Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/6/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

4. Projekt Smíchov CITY

14/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 3/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Různé: Doporučení Finančního výboru Redakční radě MČ Praha 5, aby se zabývala posouzením výhodnosti smlouvy na grafickou úpravu radničního časopisu Pětka.

14/12/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 24. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/6/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

7. Místa na území MČ Praha 5 pro betonové truhlíky

14/12/2016
Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/7/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

8. Újbuda – partnerské město a kultura

14/12/2016
Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/8/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

9. Diskuze, různé

14/12/2016
Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/9/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě