1. Schválení programu 3. zasedání VK

04/04/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/1/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

2. Schválení zápisu z 2. zasedání VK

04/04/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/2/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Volba a schválení ověřovatele zápisu 3. zasedání VK

04/04/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/3/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

4. Zákon č. 106 o svobodném přístupu k informacím – přijaté žádosti v roce 2016 a jejich vyhodnocení

04/04/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/4/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. ISO výhled 2017

04/04/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/5/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. Různé

04/04/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/6/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. Různé

15/03/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/6/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

1. Schválení programu 2. zasedání VK

15/03/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/1/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

2. Schválení zápisu z 1. zasedání VK

15/03/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/2/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Volba a schválení ověřovatele zápisu 2. zasedání VK

15/03/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/3/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

4. Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím

15/03/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/4/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. Nový organigram – informace o vkládání agend do registrů

15/03/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/5/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

1. Schválení programu 1. zasedání VK

24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/1/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

2. Schválení zápisu ze 7. zasedání VK

24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/2/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Volba a schválení ověřovatele zápisu 1. zasedání VK

24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/3/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

4. Změna pořadí programu zasedání VK

24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/4/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. Informace o stavu školící skupiny GINIS

24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/5/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. Definitivní podoba seznamu procesů a jejich vlastníků

24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/6/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

7. Doplnění rozšířeného plánu činnosti VK (brainstorming)

24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/7/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

8. Různé

24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/8/2017 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě