4. Schválení programu 5. zasedání VK

19/10/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 7. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. a) Využívání dostupných modulů programu “Ginis” a jejich efektivní/neefektivní využití b) Podněty a způsoby vedoucí ke zlepšení současného stavu.

19/10/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 7. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. Informační systém na chodbách v budovách ÚMČ P5

19/10/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 7. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/6/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

7. Kontrola usnesení z RMČ

19/10/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 7. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/7/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

Program 5. zasedání Výboru komunikace

06/10/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

4. Představení nové tajemnice VK – Ing. Simona Hrubá

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. Priority při zpracování dokumentů a způsoby zlepšení jejich pohybu v rámci redistribuce

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. Různé

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/6/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

1. Schválení zápisu z 3. zasedání VK

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

2. Schválení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání VK

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/2/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Schválení programu 4. zasedání VK

21/09/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/3/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

Program 4. zasedání Výboru komunikace

07/09/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

1. Schválení zápisu z 2. zasedání VK

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

2. Schválení ověřovatele zápisu z 3. zasedání VK

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/2/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

3. Schválení programu 3. zasedání VK

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/3/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

4. Role, úlohy, zodpovědnost a pravomoci zaměstnanců úřadu včetně tajemníka úřadu a politiků (od starosty, přes gesční radní a předsedy poradních orgánů až po zastupitele).

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

5. Posouzení vyhodnocování procesů a jejich vlastníků v rámci úřadu MČ Praha 5

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

6. Různé

27/07/2016
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/6/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

Statut Výboru komunikace

30/06/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 3. zasedání Výboru komunikace

22/06/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě