1. Schválení programu 4. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.
13/03/2015
Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/1/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Schválení zápisu 3. zasedání Výboru dopravy konaného dne 11.02.2015.
13/03/2015
Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/2/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
3. Jmenování ověřovatele zápisu 4. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.
13/03/2015
Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/3/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
4. Volba třetího místopředsedy Výboru dopravy.
13/03/2015
Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/4/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
5. Informace o konání sportovní akce “Sportisimo 1/2 Maraton Praha”
13/03/2015
Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/5/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
6. Studie dopravní obsluhy prostoru u Smíchovského nádraží.
13/03/2015
Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/6/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
7. Problematika komunikace Na Pomezí.
13/03/2015
Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/7/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
8. Návrh revokace usnesení z 1. zasedání Výboru dopravy konané dne 14.01.2015( 4. bod programu), stavební úpravy Konvářka.
13/03/2015
Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/8/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
9. Projednání dopravy v okolí Waltrovky (na návrh pana Peterky).
13/03/2015
Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/9/2015 Předkladatel: Peterka Pavel Projednání dopravy v okolí...
10. Různé.
13/03/2015
Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/10/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě