1. Schválení programu 7. zasedání Sociálního výboru

29/04/2015
Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/1/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...

2. Schválení zápisu ze 6. zasedání Sociálního výboru

29/04/2015
Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/2/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...

3. Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP v domech MČ Praha 5

29/04/2015
Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/3/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...

4. Projekt oživení parcel v Košířích

29/04/2015
Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/4/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...

5. Dětský den Khamororo v rámci Světového romského festivalu – záštita předsedkyně SV

29/04/2015
Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/5/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...

6. Pracovní skupina pro etnické menšiny v rámci Sociálního výboru ZMČ P5

29/04/2015
Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/6/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...

7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

29/04/2015
Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/7/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě