7. č.p. 1188 Zborovská 8 – záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/7/2017...
3. Žádost o stanovisko o pronájem části pozemků parc. č. 465/1 a parc. č. 469/1, k.ú. Radlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/3/2017...
14. Žádost o prodej staveb garáží stojících na pozemcích parc.č. 1531/9 a 1531/19 k.ú. Košíře nájemcům garáží
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/14/2017...
8. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1715/10 v k.ú. Košíře vlastníkovi stavby garáže
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/8/2017...
3. Č.p. 292 Lidická č.o. 38 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci a stavebníkovi bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 14/3/2017...
14. Č.p. 474 Janáčkovo nábřeží č.o. 45 – prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/14/2017...
2. Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc.č. 4935/2 v k.ú. Smíchov
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/2/2017...
2. Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1020/3 – doplnění žádosti
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/2/2017...
4. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 640/3, 7, 8, 9, 10 v k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/4/2017...
13. Č.p. 797 Lidická č.o. 18 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/13/2017...
8. Žádost o prodej pozemků parc.č. 1466/3, 1466/4, 1466/5 k.ú. Hlubočepy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/8/2017...
4. Žádost o aktuální stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Jinonice, Karlova univerzita
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/4/2017...
15. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1791/1 k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/15/2017...
10. Záměr odkoupení pozemku parc.č. 1320/4 k.ú. Hlubočepy od Fotbalového klubu Zlíchov 1914, z.s.
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/10/2017...
4. Změna Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 14/4/2017...
15. Č.p. 249 Štefánikova č.o. 28 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/15/2017...
3. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Jinonice od vlastníka sousedního pozemku
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/3/2017...
3. Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k.ú. Hlubočepy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/3/2017...
5. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3804/1 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/5/2017...
14. Č.p. 797 Lidická č.o. 8 – prodej bytové jednotky rozšířené do půdního prostoru oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/14/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě