4. Na Pláni – architektonicky – urbanistická soutěž
26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/4/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
5. Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pzemků parc. č. 4261/202, 203, 195, 196, 289, 300, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/5/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
6. Informace – komunitní zahrady
26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/6/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
7. Informace – Vidoule – zadání ověřovací urbanistické studie Vidoule (funkční využití SO1, SO3)
26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/7/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
8. Různé – termíny VŽP pro rok 2017
26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/8/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
2. Návrh rozpočtu na rok 2017 OMI
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/2/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Tiskové služby KST
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/3/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
8. Různé
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/8/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Schválení zápisu z 6. zasedání VK
25/01/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 16. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/2/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...
3. Tiskové služby KST
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/3/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Přehled rozpočtových opatření
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/4/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
1. Schválení zápisu 20. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu 21. zasedání FV, Schválení programu 21. zasedání FV
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/1/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Volba a schválení ověřovatele zápisu 7. zasedání VK
25/01/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 16. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/3/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...
4. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I-III. čtvrtletí roku 2016
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/4/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
5. Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců bytů
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/5/2016 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
2. Návrh rozpočtu 2017 OKI – IT
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/2/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. CAF – info o nabízeném produktu
25/01/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 16. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...
5. Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2017 a Pravidla rozpočtového provizoria
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/5/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
6. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 – Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/6/2016 Předkladatel: Šolle Vít, Mgr.,...
3. Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/3/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě