1. Schválení programu 4. zasedání KV ZMČ Praha 5

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/1/2016 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Schválení zápisu z 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/2/2016 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 16.1.2016 do 15.2.2016

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/3/2016 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1.1.2016 – 24.3.2016

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/4/2016 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

5. Zahájení kontroly efektivity systému ISO 9001 a jejího uplatnění v MČ Praha 5 dle Plánu KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2016 za měsíc březen

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/5/2016 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

6. Průběh kontroly vybraných IT zakázek a jejich potřeby

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/6/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, člen...

7. Další průběh kontroly Revitalizace parku Na Skalce

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/7/2016 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

8. Informace o dalším průběhu kontroly hospodaření s byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/8/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, člen...

9. Zařazení kontroly energetických štítků do plánu kontrol KV ZMČ Praha 5 pro rok 2016

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/9/2016 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

10. Různé

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/10/2016 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě