1. Schválení programu 9. zasedání KV ZMČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...
2. Schválení zápisu z 8, zasedání KV ZMČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...
3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 01.05.2015 – 15.07.2015
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...
4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 01.05.2015 – 27.07.2015
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...
5. Nesplněné úkoly KV ZMČ Praha 5 za I. pololetí
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/5/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...
6. Audit movitého majetku v příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/6/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...
7. Kontrola veřejné zakázky Revitalizace parku Na Skalce
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/7/2015 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
8. Kontrola veřejné zakázky na výběr zhotovitele časopisu Pětka pro vás
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/8/2015 Předkladatel: Trojánek Jan, člen...
9. Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2015
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/9/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...
10. Různé
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/10/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě