1. Schválení programu 8. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Schválení zápisu z 5. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.03.2015 – 30.04.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 01.04.2015 – 30.04.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

5. Žádost o prošetření neprodloužení nájemní smlouvy

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/5/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

6. Kontrola areálu Pod Žvahovem

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/6/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

7. Kontrola aktuálnosti webových stránek MČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/7/2015 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

8. Podnět ke kontrole VZ Revitalizace parku Na Skalce

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/8/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

9. Kontrola vybraných veřejných zakázek – časopis Pražská pětka

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/9/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

10. Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/10/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

11. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/11/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě