1. Schválení programu 11. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Schválení zápisu z 9. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.07.2015 – 30.09.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 28.07.2015 – 20.09.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

5. Řešení finančních vztahů mezi TCP a MČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/5/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

6. Kontrola webových stránek a intranetu MČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/6/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

7. Kontrola veřejné zakázky na výběr zhotovitele časopisu Pětka pro vás

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/7/2015 Předkladatel: Trojánek Jan, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě