5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/5/2017 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
6. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 – Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/6/2017 Předkladatel: Šolle Vít, Mgr.,...
6. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/6/2017 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
7. Různé
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/7/2017 Předkladatel: Viktor Čahoj Různé...
7. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor do 100 tis. Kč
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/7/2017 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
1. Schválení zápisu 3. a 4. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu 5. zasedání FV, Schválení programu 5. zasedání FV
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
8. Různé
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/8/2017 Předkladatel: 0 Různé Finanční...
2. Zpráva o činnosti FV za 2. pololetí 2016
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení zápisu 7. zasedání FV Schválení ověřovatele a programu 8. zasedání FV
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/1/2017 Předkladatel: Viktor Čahoj, předseda...
3. Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/3/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
2. Prezentace analýzy s názvem Poradce pro nalezení způsobu zhodnocování volných finančních prostředků MČ, kterou zpracovala společnost KPMG
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/2/2017 Předkladatel: Prezentace analýzy s názvem...
4. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/4/2017 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
7. Termíny zasedání FV na I. a II.Q/2017
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/7/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
10. Různé
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/10/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
5. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/5/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
8. Různé
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/8/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení zápisu 18. zasedání FV, Schválení ověřovatele, Schválení programu 19. zasedání FV
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/1/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
6. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti správní firmy Strabag a.s. na rok 2016
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/6/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
1. Schválení zápisu 19. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu 20. zasedání FV, Schválení programu 20. zasedání FV
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/1/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Návrh rozpočtu 2017 Odboru sociálních věcí
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/2/2016 Předkladatel: Návrh rozpočtu 2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě