2. Hlavní témata FV v roce 2017
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Návrh na zrušení akce s názvem “ZŠ a MŠ Radlická, objekt Na Pláni 59/3186” a návrh na její náhradu za dvě jiné akce – “MŠ se speciálnimi třídami DUHA Praha 5 – Košíře,Trojdílná 18/1117” a “ZŠ Nepomucká 1/139, odloučené pracoviště Beníškové 1/1258”
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/4/2017 Předkladatel: Slabý Martin, 1. zástupce...
5. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 5 za rok 2016
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/5/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
6. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 – Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/6/2017 Předkladatel: Šolle Vít, Mgr....
7. Časové milníky přípravy rozpočtu na rok 2018
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/7/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
8. Různé
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/8/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení zápisu 5. a 6. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu 7. zasedání, Schválení programu 7. zasedání FV
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/1/2017 Předkladatel: Viktor Čahoj Schválení...
5. Žádosti o prominutí příslušenství pohledávky nájemcům nebytových prostor do 100 tis. Kč
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/5/2017 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
1. Schválení zápisu 8. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 9. zasedání FV Schválení programu 9. zasedání FV
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/1/2017 Předkladatel: Schválení zápisu 8. zasedání...
2. Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/2/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
6. Žádost o prominutí příslušenství pohledávky nájemci nebytového prostoru do 100 tis. Kč
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/6/2017 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
2. Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/2/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
3. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 – Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/3/2017 Předkladatel: Šolle Vít, Mgr.,...
7. Různé
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/7/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Zhodnocování volných finančních prostředků MČ
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/3/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
4. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 – Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Peroutkova 1004
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/4/2017 Předkladatel: Šolle Vít, Mgr.,...
2. Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 7. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/2/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
4. Přehled rozpočtových opatření
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/4/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
5. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 – Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Podbělohorská 2185
15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/5/2017 Předkladatel: Šolle Vít, Mgr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě