3. Zpráva o stavu pohledávek MČ Praha 5 k 30.6.2017
22/08/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
22/08/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/4/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
5. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostorů do 100 tis. Kč
22/08/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/5/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
6. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostorů nad 100 tis. Kč
22/08/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/6/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
7. Různé
22/08/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/7/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení zápisu 14. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 15. FV Schválení programu 15. FV
29/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Mimořádné financování investic MČ Praha 5 od MHMP
29/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty
29/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/3/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
4. Návrh termínů zasedání FV na II. pololetí 2017
29/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/4/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
5. Různé
29/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/5/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
7. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. čtvrtletí roku 2017
09/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 13/7/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
8. Informace z 25. zasedání RMČ Praha 5 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. na rok 2017 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti a ostatní zdaňované činnosti na rok 2017
09/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 13/8/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
9. Různé
09/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 13/9/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení zápisu 11. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 13. zasedání FV Schválení programu 13. zasedání FV
09/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 13/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Rozpočtové opatření v rámci havarijního stavu
09/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 13/2/2017 Předkladatel: Rozpočtové opatření v rámci...
3. Statut FV
09/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 13/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5 – Usnesení FV
09/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 13/4/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
5. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 5 za rok 2016
09/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 13/5/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
6. Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2016
09/06/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 13/6/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
1. Schválení programu 11. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě