6. Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/6/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
7. Různé
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/7/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Rozpočet Odboru školství na rok 2018
12/10/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2017
12/10/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/4/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
5. Různé
12/10/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/5/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení zápisu 17. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 19. zasedání FV Schválení programu 19. zasedání FV
12/10/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Ekonomika současného bytového fondu MČ P5
12/10/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 19/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
9. Přehled rozpočtových opatření – převod finančních prostředků do Fondu rozvoje bydlení MČ Praha 5, zapojení nedočerpaných prostředků z odvodu z výherních hracích přístrojů /VHP/ z r. 2016, ostatní
06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/9/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
10. Úprava rozpočtu roku 2017 – vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 formou neinvestiční dotace
06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/10/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
11. Různé
06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/11/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení zápisu ze 16. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 17. zasedání FV, Schválení programu 17. zasedání FV
06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5
06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Strategie zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5
06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/3/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ P5 za I. pololetí roku 2017
06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/4/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
5. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ za II. pololetí roku 2016
06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/5/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
6. Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty
06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/6/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
7. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2017
06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/7/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
8. Přehled rozpočtových opatření
06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 17/8/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
1. Schválení zápisu 15. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 16. zasedání FV, Schválení programu 16. zasedání FV
22/08/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Zpracování procesního auditu včetně mapování procesů na ÚMČ Praha 5
22/08/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě