3. Různé
29/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 24/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Rozpočty zdaňované činnosti včetně správních firem na rok 2018 – Odbory OMI, OBP, CENTRA
15/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 7. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. – III. čtvrtletí roku 2017
15/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 7. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/4/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
5. Různé
15/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 7. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/5/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení zápisu 22. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 23. zasedání FV Schválení programu 23. zasedání FV
15/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 7. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018 – Odbory OŠK, OSO, KST
15/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 7. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení zápisu 20. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 21. zasedání FV Schválení programu 21. zasedání FV
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Rozpočet Odboru majetku a investic na rok 2018
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Rozpočet Odboru Kancelář městské části na rok 2018
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Různé
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/4/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení zápisu 21. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 22. zasedání FV Schválení programu 22. zasedání FV
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení zápisu 19. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 20. zasedání FV Schválení programu 20. zasedání FV
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 20/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Rozpočet Odboru Kancelář starosty na rok 2018
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Rozpočet Odboru sociální problematiky a prevence kriminality na rok 2018
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 20/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Rozpočet Odboru Kancelář tajemníka na rok 2018
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Rozpočet Odboru Územního rozvoje na rok 2018
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 20/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Rozpočet Odboru legislativního na rok 2018
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/4/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Rozpočet Odboru veřejného prostranství a zeleně na rok 2018
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 20/4/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
5. Rozpočet Odboru Informatiky na rok 2018
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/5/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
5. Různé
06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 20/5/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě