9. Různé
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/9/2017...
5. Žádost o stanovisko ke směně části pozemků parc.č. 718/1, parc.č. 719/1 a parc.č. 717 ve vlastnictví fyzických osob za část pozemku parc.č. 714/2 ve vlastnictví hl. m. Prahy, k.ú. Jinonice
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/5/2017...
16. Různé
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/16/2017...
11. Různé
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/11/2017...
1. Schválení programu 13. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 19.10.2017, schválení zápisu 12. zasedání VMI konaného dne 21.09.2017, volba ověřovatele
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/1/2017...
16. Č.p. 33 Ostrovského č.o. 2 – prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytů
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/16/2017...
4. Prodej volných bytových jednotek v domě č.p. 291 a 292 Lidická č.o. 38 a 40, k.ú. Smíchov
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/4/2017...
4. Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 4935/2 o výměře 165 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za část pozemku parc. č. 918/6 cca 60 m2 ve vlastnictví fyzické osoby, oba k. ú. Smíchov
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/4/2017...
6. Žádost o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 3802/3, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/6/2017...
15. Různé
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/15/2017...
1. Schválení programu 15. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 30.11.2017, schválení zápisu 14. zasedání VMI konaného dne 02.11.2017, volba ověřovatele
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/1/2017...
6. Žádost o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 714/2 k.ú. Jinonice
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/6/2017...
1. Schválení programu 9. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 08.06.2017, schválení zápisu 8. mimořádného zasedání VMI konaného dne 31.05.2017, volba ověřovatele
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/1/2017...
1. Schválení programu 6. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 06.04.2017, schválení zápisu 5. zasedání VMI konaného dne 23.03.2017, volba ověřovatele
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 6. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/1/2017...
2. Č.p. 965 Pod školou č.o.4 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/2/2017...
17. č.p. 26 Zahradníčkova 28 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/17/2017...
5. Č.p. 797 Lidická č.o. 18 – prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/5/2017...
5. Č.p. 281 Brožíkova č.o. 6 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/5/2017...
7. Žádost o stanovisko k odprodeji spol. id. podílu 36/69 pozemků parc.č. 1345/3, 4 a 145/4, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl.m. Prahy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/7/2017...
1. Schválení programu 7. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 27.04.2017, schválení zápisu 6. zasedání VMI konaného dne 06.04.2017, volba ověřovatele
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/1/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě