1. Schválení zápisu 8. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 9. zasedání FV Schválení programu 9. zasedání FV

15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/1/2017 Předkladatel: Schválení zápisu 8. zasedání...

2. Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016

15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/2/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

3. Zhodnocování volných finančních prostředků MČ

15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/3/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

4. Přehled rozpočtových opatření

15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/4/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/5/2017 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

6. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč

15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/6/2017 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...

7. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor do 100 tis. Kč

15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/7/2017 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...

8. Různé

15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/8/2017 Předkladatel: 0 Různé Finanční...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě