1. Schválení zápisu 21. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 22. zasedání FV Schválení programu 22. zasedání FV

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

2. Rozpočet Odboru Kancelář starosty na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

3. Rozpočet Odboru Kancelář tajemníka na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

4. Rozpočet Odboru legislativního na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/4/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

5. Rozpočet Odboru Informatiky na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/5/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

6. Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/6/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

7. Různé

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 22/7/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě